Portal za člane, ki želijo več.

Pokažite članom, kako pomembni so vam in jim ponudite edinstveno izkušnjo članskega portala.

Dostop

Vsak član samodejno dobi svoj članski profil, na katerem lahko pregleduje in dopolnjuje osebne podatke in preverja veljavnost članarine. Z modulom EVENT+ lahko članom omogočite nakup članskih vstopnic preko članskega portala.

Pregled podatkov

Poleg pregleda podatkov o tekočem članstvu, lahko član tudi spreminja in dopolnjuje članske podatke ter spreminja izbiro glede naročanja e-novice.